Alfa Tecnologies, S.L
C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
T.936 756 027
F.936 756 028
alfa@alfatecnologies.com

Dossier de treball
 
Projecte Executiu d'ampliació de la xarxa de carrils bici de Terrassa.


El projecte consisteix en definir totes les obres necessàries per l’execució dels següents trams de carril bici / itineraris ciclables, amb les seves cruïlles, així com de les respectives infraestructures implicades.

En aquest projecte s’incorpora la figura del SAS (Sortida Avançada i Segura), que permet gestionar els girs de les bicicletes de forma més eficient i segura en les cruïlles semaforitzades.

 

Aquest projecte està composat de les següents fases d’execució:

 

-       Fase 1: Av. Abat Marcet (des de Ctra. de Rellinars fins a Av. Josep Tarradellas), carril bici bidireccional per calçada amb peça separadora a cada una de les direccions, separades per la mitjana i amb la secció: mitjana – 1,5m carril bici – 0,15m línia – 0,20m espai amb peces – 0,15 línia.

 

-       Fase 2: Pl. de Les Magnòlies, carril bici bidireccional a la calçada nord de la plaça. Ocupant un carril de circulació i separat de la resta mitjançant peça separadora i amb la secció: mitjana – 2,5m carril bici –  0,15m línia – 0,20m espai amb peces – 0,15 línia.

 

-       Fase 3: Av. Josep Tarradellas (des de Av. Abat Marcet fins a Av. Vint-i-dos de Juliol), carril bici bidireccional per calçada amb dues línies de peça separadora a cada una de les direccions, carril bici –  0,15m línia – 0,20m espai amb peces – 0,15 línia.

 

Fase 4: Rambla de Pare Alegre (des de Carrer de Lepant fins als Jutjats), en aquest tram, i per millorar l’accessibilitat al equipament Jutjats, s’eixamplen les voreres i sobre aquestes voreres es delimitarà un itinerari ciclable en convivència amb els vianants.


Alfa Tecnologies, S.L | C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2 | 08172 Sant Cugat del Vallès | Barcelona | T.936 756 027 | F.936 756 028 | alfa@alfatecnologies.com