Alfa Tecnologies, S.L
C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
T.936 756 027
F.936 756 028
alfa@alfatecnologies.com

Dossier de treball
 
Redacció de projectes executius de carrils bici a la ciutat de Barcelona.


Projectes constructius per implantació de carrils bici bidireccionals als següents carrers de la xarxa viaria de Barcelona:

 

- Carrer Compte Urgell (entre Pl. Francesc Macià i Av. Paral·lel).

- Carrer Provença (entre Josep Tarradellas i Fontova).

- Carrer Vilamarí (entre Consell de Cent i Av. Paral·lel).

- Carrer Bruc (entre Gran Via Corts Catalanes i Trafalgar).

- Carrer Muntaner (entre Gran Via Corts Catalanes i Ronda Sant Antoni).

- Carrer Consell de Cent (entre Av. Diagonal i Av. Meridiana).

- Carrer Ribes (entre Marina i Pamplona).

 

Els projectes consisteixen en definir totes les obres necessàries per l’execució dels esmentats trams de carril bici, amb les seves cruïlles i les respectives infraestructures implicades.

 

El carril bici bidireccional de 2,50m-3,00m d’amplada total consisteix en dos carrils de 0,95m, 1,05 o 1,20m segons les seccions tipus, separats per una línia blanca discontinua de 0,10m, i amb una separació final amb els carrils de circulació formada per la línia blanca continua de 0.10m, una separació de 0,10m i una línia blanca continua de 0,30m amb la disposició d’una peça de separació sobre la línia blanca de 0,30m. Si hi ha una banda d’aparcament al costat del carril (C/ Provença) no és precís disposar de la peça, però l’espai separador es farà de 0,40m, amb la línia final de 0,30m i la de final de carril de 0,10m.

 

Pel que fa a les cruïlles, aquestes poden classificar-se en dos tipologies:

Cruïlles tipus A: Si hi ha la possibilitat de tenir trajectòries de conflicte entre el sentit del carril bici amb algun sentit de circulació de la cruïlla, el traçat del carril bici es desvia paral·lel al xamfrà.

Cruïlles tipus B: Si no hi ha la possibilitat de tenir trajectòries de conflicte entre cotxe i bici, el traçat segueix recte.


Alfa Tecnologies, S.L | C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2 | 08172 Sant Cugat del Vallès | Barcelona | T.936 756 027 | F.936 756 028 | alfa@alfatecnologies.com