Alfa Tecnologies, S.L
C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
T.936 756 027
F.936 756 028
alfa@alfatecnologies.com

HOME
 

L'alienació de l'ésser humà respecte l'entorn és un fet que acostuma a ocórrer sovint al medi urbà. Generalment la població humana es concentra a les ciutats, on un gris predominant fa oblidar que sota els peus dels humans hi ha terra i aigua, i que l'aire que respiren i contaminen és quelcom que els envolta contínuament.

Als organismes vius de la ciutat els costa imaginar que la bossa d'escombraries que generen no acaba el seu cicle de vida al contenidor o al camió que el buida. Els costa imaginar tot el camí i estructures que ha de recórrer l'aigua per a què aparegui en obrir una aixeta. Els costa imaginar que fer 'clic' i que s'encengui la llum és un fet que prové de més enllà que d'uns cables visibles al carrer. Els costa imaginar que la benzina que omple els dipòsits dels seus vehicles prové de la descomposició de la matèria orgànica que existia fa milers d'anys, que es troba al subsòl del planeta i que desapareixerà en un temps no gaire llunyà.

L'ésser humà depèn en la seva vida d'uns recursos naturals. Aquests recursos, per arribar al medi urbà, necessiten d'uns processos que els tractin i/o condueixin cap a un destí intermedi o bé final. Segons la manera com es realitzin aquests processos, tindran un efecte positiu o negatiu en l'entorn humà. 

Treballs destacats
 
Projecte executiu d'arranjament del carrer del Doctor Salvador Cardenal.

Per encàrrec del Districte de Les Corts, Alfa Tecnologies S.L., planteja el Projecte Executiu d'arranjament del carrer Doctor Salvador Cardenal, entre l'Av. de Joan XXIII i el carrer de Sabino d'Arana, a Barcelona.

[ Veure fitxa ]

Projecte per la urbanització del P.P, al Portal Ciutat Centre de Tortosa.

El present projecte executiu té com a finalitat la definició de tots els elements necessaris per a una correcta urbanització del sector del Pla Parcial "Portal de Ciutat Centre" del municipi de Tortosa, a la província de Tarragona.

[ Veure fitxa ]

Alfa Tecnologies, S.L | C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2 | 08172 Sant Cugat del Vallès | Barcelona | T.936 756 027 | F.936 756 028 | alfa@alfatecnologies.com