Alfa Tecnologies, S.L
C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
T.936 756 027
F.936 756 028
alfa@alfatecnologies.com

Dossier de treball
 
Activitat:
Grup d'empresa
Total registres: 14 | Pàgines:1 de 3
Redacció de projectes executius de carrils bici a la ciutat de Barcelona.

Projectes constructius per implantació de carrils bici bidireccionals a diferents carrers de la xarxa viaria de Barcelona. Els projectes consisteixen en definir totes les obres necessàries per l'execució dels carrils bici, amb les seves cruïlles i les respectives infraestructures implicades.

[ Veure fitxa ]

Projecte d'arranjament de la plaça Salvador Seguí i del C/ Espalter al barri del Raval.

El projecte d'urbanització de la plaça Salvador Seguí s'integra amb el projecte d'urbanització de l'Illa del carrer Sadurní, amb un mateix criteri de tractament de l'espai urbà.

[ Veure fitxa ]

Projecte Executiu d'arranjament del carrer Comte Urgell. Tram entre Av. Roma i Gran Via de les Corts Catalanes a Barcelona.

Per encàrrec de ProEixample, AlfaTecnologies S.L., planteja el Projecte Executiu d'arranjament del carrer Comte Urgell, a l'Eixample esquerra, entre Av. Roma i Gran Via de les Corts Catalanes a Barcelona.

[ Veure fitxa ]

Projecte Executiu d'ampliació de la xarxa de carrils bici de Terrassa.

El projecte consisteix en definir totes les obres necessàries per l'execució dels següents trams de carril bici / itineraris ciclables, amb les seves cruïlles, així com de les respectives infraestructures implicades. En fent ús de la figura del SAS (Sortida Avançada i Segura), que permet gestionar els girs de les bicicletes de forma més eficient i segura en les cruïlles semaforitzades.

[ Veure fitxa ]

Projecte d'urbanització del carrer Diputació a La Floresta al T. M. de Sant Cugat del Vallès.

El projecte contempla la substitució i renovació del paviment asfàltic i de voreres, la xarxa de clavegueram i la millora de l'enllumenat públic a tot al llarg del carrer Diputació.

[ Veure fitxa ]

Alfa Tecnologies, S.L | C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2 | 08172 Sant Cugat del Vallès | Barcelona | T.936 756 027 | F.936 756 028 | alfa@alfatecnologies.com