Alfa Tecnologies, S.L
C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
T.936 756 027
F.936 756 028
alfa@alfatecnologies.com

Dossier de treball
 
Projecte d'arranjament de la plaça Salvador Seguí i del C/ Espalter al barri del Raval.


 

Les actuacions son:

 

- Plantació de pollancres de forma lineal al costat oposat de la plaça respecte a l’edifici.

- Pavimentació diferenciada de la plaça per integrar els diferents espais i implantació d’embornals model “Ciutat Vella” al llarg de la plantació de pollancres i als carrers pertinents per facilitar el drenatge de la zona integrats a una rigola de 30x40cm.

- Col·locació de guas entre el C/ Espalter i C/ St. Pau i al C/ d’ En Robador.

- Enllumenat mitjançant dues columnes Prim  de 14m. d’alçada a la plaça i fanals Corus Socelec cada 11 metres al C/ Espalter i al C/ St. Pau.

- Nou mobiliari urbà: bancs situats de forma aleatòria y papereres als guals o a l’eix urbanització.

- Limitació de circulació rodada als carrers del voltant.

- Afectació de la xarxa del gas, FECSA, l’enllumenat, ampliació de la xarxa de reg al nou arbrat i rehabilitació del clavegueram sota el C/ Espalter i ampliació a la plaça i al creuament de C/ d’En Robador i C/ St. Pau.


Alfa Tecnologies, S.L | C/ Orient 78-84, 4ª planta Despatx 2 | 08172 Sant Cugat del Vallès | Barcelona | T.936 756 027 | F.936 756 028 | alfa@alfatecnologies.com